Produkt dnia
Green Cola 330ml
Green Cola 330ml
3,49 zł
Dżem Stute Diabetic brzoskwiniowy bez cukru
Dżem Stute Diabetic brzoskwiniowy bez cukru
10,99 zł
Krem czekoladowo-orzechowy Stute Diabetic bez cukru
Krem czekoladowo-orzechowy Stute Diabetic bez cukru
18,99 zł
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka prywatności

 

Polityka Prywatności I Ochrona Danych Osobowych Sklepu Internetowego www.sugarlesslife.pl 

 

               

                 I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego www.sugarlesslife.pl ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu. 
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.sugarlesslife.pl (zwany dalej także "Administratorem") jest prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Michał Stachurski Sugarlesslife NIP: 6772254809 REGON: 367501640, adres poczty elektronicznej: kontakt@sugarlesslife.pl, telefon kontaktowy: 502-100-241.
 3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. w Dz. U. z 2016 r. poz. 922; zwana dalej: o.d.o.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. w Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

1)    przetwarzane zgodnie z prawem;

2)    zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

3)    merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

4)    przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 1. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego (w zakładce Regulamin).

 

                II.    CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

 1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo, jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, gdyż przewoźnik w takiej sytuacji nie będzie świadczył swoich usług. 
 2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:

1)        zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto, Newsletter);

2)        marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora;

3)        wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży.

 1. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu: 

1)    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;

2)   W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym;

3)    W przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym;

4)   Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących Konsumentami, Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. 

 1. Podanie danych osobowych, o których mowa w ustępie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

 

              III.    COOKIES

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera stacjonarnego, laptopa, w inny sposób w pamięci urządzenia multimedialnego osoby odwiedzającej Sklep).
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

1)    identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie i pokazywania, że są zalogowani;

2)    zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

3)    zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu;

4)   dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

5)    prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego

 1. Standardowo, większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. W tym ostatnim wypadku może mieć to wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (które wskazano w ust. 2).
 2. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep. Zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies, aby korzystać z udogodnień Sklepu (wskazanych w ust. 2), jakie oferuje.
 3. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy danej przeglądarki internetowej.

 

              IV.    DANE EKSPLOATACYJNE

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

 

               V.    PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych, wskazanych na stronie Sklepu oraz w Regulaminie, niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest on stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 23 ust. 1 pkt 3 o.d.o.). W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Usługobiorcy czy też Klienta lub dzieje się to w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora - art. 23 ust. 4 o.d.o.). 
 3. W przypadku przetwarzania danych w celu wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Usługobiorcy lub Klienta.

 

              VI.    PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Usługobiorcy lub Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, zgoda taka może być odwołana w każdym czasie.
 4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 5. Pozostałe prawa Usługobiorcy lub Klienta w zakresie kontroli przetwarzania jego danych wskazuje art. 32 ust. 1 o.d.o.
 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

 

            VII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na strony z tych odnośników zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną, gdyż niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Administratora.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

1)        Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,

2)        Dostęp do Konta jest możliwy jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

 


 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl